www.designsg.bee.pl

CB radio tłumacznia

ABC CB-radia

Kanał 19 – tzw. kanał drogowy (27.180 MHz)
Kanał 28 – kanał wywoławczy
Kanał 9 – kanał ratunkowy
Break - wezwanie do chwilowego zaprzestania nadawania na danym kanale...
QTH - lokalizacja naszego korespondenta
Miśki, aligatory - w sloganie trackerów - ”policja”
Suszarka, termometr - radar
Cobry - ”strażniczki lasu”
Kolega - w eterze nie ma określeń ”pan, pani” wszyscy użytkownicy to koledzy i koleżanki
ITD. – inspektorat transportu drogowego
ADR – przewóz paliw, materiałów niebezpiecznych
Mobil – samochód w którym używa się cb-radia
Stacjonarka – cb używane w domu

STACJE PRZYJAZNE MOBILKOM

W wielu miastach można spotkać na kanałach cb radio osoby które nadając ze stacji bazowych pomagają innym kierowcom odnaleźć drogę do celu.
Osoby te robią to społecznie. Często jest to hobby, sposób na spędzanie wolnego czasu lub sposób by na emeryturze być dalej aktywnym i pomocnym dla innych.

Wyświetl większą mapę  Historia CB radia

CB radio (ang. Citizen-Band – pasmo obywatelskie) – pasmo radiowe i urządzenia łączności (radiotelefony, anteny i osprzęt Słownik CB radiowców) pracujące w zakresie 27 MHz (11 metrów). Połączenia o zasięgu kilkudziesięciu kilometrów, a także możliwe łączności przez odbicie fali od jonosfery na kilka tys. km.

Historia i idea
W odróżnieniu od krótkofalarstwa użytkownikiem CB-radio może być każdy bez konieczności posiadania licencji krótkofalarskiej (nadawczej). Historia CB Radia sięga lat 40 XX wieku, kiedy to w USA w łączności dla potrzeb obywatelskich zaczęto eksperymentować w paśmie 460-470 MHz oraz 250 MHz, a później w paśmie 27 MHz, które jest używane do dnia dzisiejszego. Twórcą CB Radia jest Al Gross, który w 1939 roku stworzył Walkie-Talkie, a w 1943 pierwsze CB Radio. W 1958 roku FCC przeznaczyła na ten cel pierwsze 23 kanały w paśmie 27 MHz.
W połowie lat sześćdziesiątych CB Radio trafiło do Europy. W Polsce zaczęło być popularne dopiero w latach 90 XX wieku, choć wcześniej zaczęto produkować jednokanałowe ręczne radiotelefony. Na początku do użytku dopuszczonych było tylko 28 kanałów. Użytkownicy zaczęli używać ostatni kanał jako kanał wywoławczy. Po rozszerzeniu pasma do 40 kanałów przeznaczenie "28" nie zmieniło się.
W Polsce, do lipca 2004 roku, aby móc nadawać w paśmie CB Radio należało oprócz zakupu radiotelefonu uzyskać pozwolenie w PIR, potem w PAR, potem w URT, jeszcze później w URTiP, a obecnie w UKE. Obecnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 roku (Dz.U. Nr 169, poz. 1774), nadawanie na terenie Polski w zakresie częstotliwości 26,960-27,410 MHz nie wymaga już uzyskania pozwolenia. Jednakże, w wypadku kontroli drogowej, należy okazać się świadectwem homologacji CB Radia lub deklaracją zgodności CB Radia z normą PN-ETS 300 135.
Modulacja i moc nadawania
Do nadawania w paśmie CB w Polsce używa się radiotelefonu pracującego z modulacją AM lub FM nadającego z mocą do 4 W, a z modulacją SSB do 12 W PEP.
Częstotliwości
W Polsce do łączności w paśmie CB zostały przeznaczone częstotliwości od 26,960 MHz do 27,410 MHz (wg. Dz.U. 2007 nr 138 poz. 972). Jest to tzw. podstawowa czterdziestka, czyli 40 kanałów oddalonych od siebie co 10 kHz. Pomiędzy niektórymi kanałami istnieje odstęp 20 kHz, takie puste miejsca nazywane są "dziurami" i zwykle oznacza się je numerem poprzedzającego kanału razem z literką A. Kanały te to 3A, 7A, 11A, 15A oraz 19A. Ich istnienie wynika z zaszłości historyczno-technicznych, gdyż wczesne układy syntez częstotliwości stosowanych w CB-radiach swoją konstrukcją wymuszały pozostawienie nieużywanych częstotliwości.
W tym podstawowym paśmie istnieje kilka kanałów przeznaczonych dla specjalnych zastosowań. Kanał o numerze 9 służy do wzywania pomocy i nazywany jest kanałem ratunkowym. Kanał o numerze 14 zwyczajowo bywa określany mianem śmietnika, gdyż większość prostych urządzeń zdalnego sterowania zabawek oraz radiotelefonów dostępnych w sklepach zabawkowych i na targowiskach pracuje właśnie na tym kanale. Kanał o numerze 19 służy do komunikacji między pojazdami i jest nazwany kanałem drogowym. W większości miast, jest grupa osób, które pomagają w pokonaniu trudności związanych z pokonaniem nieznajomości ulic i lokalizacji różnych miejsc docelowych.
Na dużym obszarze Polski jako kanał wywoławczy, czyli kanał, na którym wywołuje się rozmówcę, a potem zmienia się częstotliwość w celu prowadzenia rozmowy, jest kanał 28 (aktualnie martwy) - na niektórych obszarach kraju bywa także używany w tym celu kanał 15. Przyjęło się też, że kanał o numerze 2 wykorzystuje się do wzywania taksówek i łączności między nimi.
Ze względów technicznych w Polsce, częstotliwości kanałów przesunięte są o 5 kHz w dół, czyli w tak zwane "zera". Jest to spowodowane używaniem w dawnych jednokanałowych radiotelefonach (Tukan, Echo) rezonatorów kwarcowych o częstotliwościach zakończonych zerem.
"Zera" i "piątki" zostały rozmieszczone w krajach europy w taki sposób, aby po odbiciu sygnału od jonosfery wzajemnie nie przeszkadzać sobie w łącznościach. Między innymi dlatego na terenie RP mamy "zera". Zjawisko odbicia sygnału od jonosfery można zaobserwować u nas słuchając rozmów z Portugalii, Włoch czy Rosji.
Na świecie stosuje się, oprócz podstawowej "czterdziestki", dodatkowe częstotliwości od 25,610 MHz aż do 28,750 MHz (częstotliwości powyżej 28,000 MHz są międzynarodowo przyznane krótkofalowcom i nie mogą być używane przez inne służby). Okalają one niejako podstawowe czterdzieści kanałów i w Polsce ich używanie jest nielegalne. Mimo to używa się ich przede wszystkim do dalekich łączności DX, głównie z modulacją SSB.
Pasma częstotliwości CB Radio:
A – 26,060 do 26,500 MHz
B – 26,510 do 26,950 MHz
C – 26,960 do 27,400 MHz - ten zakres częstotliwości, jest dopuszczony do użytkowania w Polsce.
D – 27,410 do 27,850 MHz
E – 27,860 do 27,990 MHz
W radiach z sześcioma "czterdziestkami", np. Pearce-Simpson Super Cheetach, Lafayette Typhoon II czy Midland Alan 87 (oraz ich klony), podstawowa czterdziestka jest oznaczona jako D, zaś poniżej wspomnianej A jest jeszcze dodatkowe 40 kanałów.
Urządzenia techniczne
Do przeprowadzania łączności wykorzystuje się radiotelefony przenośne (Alan 38, Alan 42 Multi), przewoźne (Cobra 19+, Alan 48+, Alan 100, Alan 199, President Herbert) oraz stacjonarne (Alan 555). W Polsce pierwszymi popularnymi jednokanałowymi radiotelefonami przenośnymi były Echo i Tukan. Rodzaje anteny stosowane w paśmie CB Radio: bazowe, balkonowe, samochodowe, do radiotelefonów przenośnych. W przypadku stosowania urządzeń stacjonarnych bardzo przydatne okazuje się reflektometr (ang. SWR-meter) oraz tzw. matcher - pozwalający dopasować impedancję anteny do odbiornika.
Przepisy
Urządzenia CB można używać bez pozwolenia/zezwolenia - wystarczy że spełniają niezbędne wymagania i jest to odpowiednio potwierdzone.
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20071380972&type=2&name=D20070972.pdf
Od pewnego czasu jest wprowadzony zakaz wprowadzania do obrotu urządzeń Uniden 510, Uniden 520 i Midland-Alan 1001Z. Zakaz został wprowadzony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, na skutek niespełniania przez te urządzenia wymaganych norm technicznych.
http://www.bip.uke.gov.pl/_gAllery/40/85/4085.pdf
http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=69&news_id=1215&layout=0&page=text
Organizacje CB Radio Na świecie istnieje wiele grup i organizacji zgromadzonych wokół CB Radio. W Polsce popularnymi stowarzyszeniami jest PL-CB, Lima Oscar, WAUR. Istnieje też wiele grup zrzeszających amatorów dalekich łączności DX. Popularne kluby to polski Sugar Mike, Black Dragon, Echo Echo i zagraniczny Alfa Tango. Przy wywoływaniu stacji używa się głównie pseudonimu lub znaku przyznanego przez organizację zrzeszającą albo urząd.


Komentarze do tej strony:
Komentarz pochodzi od:11.11.2008, o 09:45 (UTC)
eurotrucksimulator
eurotrucksimulator
Offline

Ocenice moja prace. Fajnie napisane???
0-10

Komentarz pochodzi od Łukasz, 10.12.2008, o 20:19 (UTC):
Ja dam 10. Dzięki temu artykułowi coś wiem na temat CB

Komentarz pochodzi od:11.12.2008, o 21:21 (UTC)
eurotrucksimulator
eurotrucksimulator
Offline

dziexDodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość:

Dzisiaj stronę odwiedziło już 495633 odwiedzający (2784765 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=